W dniach 11-14 czerwca 2017 w Zakopanem odbyła się V edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego organizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Fundacji „Nauka i Tradycje Górnicze”.
Tematyka szkoły obejmuje bezpieczeństwo przy pracach związanych z wydobyciem kopalin, uwarunkowaniami prawnymi w zakresie działalności górniczej oraz rozwiązania techniczne w kopalniach odkrywkowych.
W tej edycji aktywnie zaprezentowali się członkowie Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej, którzy przed 250 uczestnikami konferencji wygłosili referaty związane z kamieniem i kamieniarstwem.
Przedstawiciele firmy WKG dr Zbigniew Rybakiewicz oraz dr inż. Tomasz Będkowski przybliżyli zebranym metody pozyskiwania bloków trawertynu z kopalni w Raciszynie.
Prezes ZPBK Krzysztof Skolak wygłosił odczyt o budowaniu marki  granitu strzegomskiego jako produktu lokalnego.
Michał Firlej podzielił się z zebranym gronem swoimi obserwacjami anizotropii granitu strzegomskiego.
Wykłady przedstawicieli branży kamieniarskiej okazały się bardzo ciekawymi dla słuchaczy.
W trakcie otwarcia konferencji zostały wręczone nominacje do uczestnictwa w pracach zespołu w Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dr inż. Tomasz Będkowski oraz Krzysztof Skolak otrzymali nominacje do tego zespołu. Jest to wielkie wyróżnienie dla samych powołanych oraz dla całej branży.

Fot. organizator

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
11-13 VI 2021

XXVI Walny Zjazd

Turzno k/Torunia

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia