09. czerwca 2017 roku odbył się we Wrocławiu XXI Walny Zjazd Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Zwołany został w trybie nadzwyczajnym, w związku z rezygnacją z prac w Zarządzie dwóch dotychczasowych wiceprezesów. Ponieważ § 15 Statutu ma zapis: „Zarząd Związku składa się z członków określonych przez Walny Zjazd, w liczbie pięciu osób”,  trzyosobowy Zarząd nie czuł się upoważniony do  sprawowania władzy w tak ograniczonym gronie. W związku z tym postanowiono w trybie nadzwyczajnym, w najbliższym możliwym terminie, po konsultacjach z członkami Komisji Rewizyjnej (Krzysztofem Nowakowskim, Wojciechem Popielskim i Dariuszem Karczem), zwołać XXI Zjazd w celu uzupełnienia składu Zarządu ZPBK. W wyniku wyborów wybrano do Zarządu Jacka Łatę z Pińczowa oraz Dariusza Dudę z Warszawy. Nowymi wiceprezesami zostali Jan Łobodziec i Jacek Łata.

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
11-13 VI 2021

XXVI Walny Zjazd

Turzno k/Torunia

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia